zaterdag 2 augustus 2014

Recensie: Anne Frank - Het Achterhuis

Over het boek:
Auteur: Anne Frank
Titel: Het achterhuis. Dagboekbrieven
ISBN: 9789044616170
Uitgever: Prometheus
Kopen op bol.com 

Waardering: ★★★★★ 

Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944 een dagboek bij. Ze schreef haar brieven alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op de radio de minister van Onderwijs in ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog alle getuigenissen van het lijden van het Nederlandse volk onder de Duitse bezetting verzameld en openbaar moesten worden gemaakt. Als voorbeeld noemde hij onder meer dagboeken. Onder de indruk van deze redevoering besloot Anne Frank na de oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als basis dienen.

In maart 1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen. De enige overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat het dagboek van zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest gelezen boeken ter wereld. Het is in meer dan 30 landen verschenen en er zijn meer dan 25 miljoen exemplaren van verkocht.

Recensie:
Een boek zo alom bekend en veel besproken - een klein stukje wereldgeschiedenis - behoeft alles behalve een recensie. Iedereen kent het, weet waar het over gaat, en zou het eens gelezen moeten hebben. Desondanks (of daardoor juist des te meer) een boek dat de moeite waard is en blijft om even uit te lichten in deze blog.

Want ja, Anne Frank, wie kent haar niet. Haar boek en haar verhaal blijven over de hele wereld ongekend populair en zullen ons blijven herinneren aan verschrikkingen uit het verleden. Haar dagboekbrieven, gepubliceerd in ‘Het Achterhuis’ zijn al reeds door velen gelezen… Ik moet bijna met het schaamrood op mijn kaken bekennen, dat ik daar lange tijd niet toebehoorde! Tot nu dan.

Op 12 juni 1942 krijgt Anne Frank een dagboek cadeau voor haar verjaardag. In de jaren die daarop volgen, vertrouwt Anne Frank haar dagboek – Lieve Kitty – haar diepste geheimen en gevoelens toe. Naarmate de oorlog vorderde, werd de situatie voor de Joodse bevolkingsgroep steeds hachelijker en besloot de familie Frank om onder te duiken. Het is tijdens deze periode van onderduiking, dat Anne Frank het grootste gedeelte van haar dagboek vult met haar dagelijkse beslommeringen en zielenroerselen.

Het Achterhuis, een klein stukje wereldgeschiedenis bekeken door de ogen van een jonge meid die moet opgroeien onder buitengewone omstandigheden. Het is roerend om te lezen, hoe Anne Frank worstelt met haar gevoelens jegens haar medeonderduikers, waarmee zij noodgedwongen 24/7 onder een dak moet verblijven. In de manier waarop zij haar brieven uiteenzet, geeft zij blijk van een diepe zelfkennis en intellect ongewoon voor de meeste meisjes van haar leeftijd, mede doordat zij door de situatie waarin zij verkeert meer tijd dan haar misschien lief is opgescheept zit met haar eigen gedachten en zelfreflecties. Ze maakt je deel van haar angsten, hoop en diepste gevoelens op een manier die je zeker met haar doet meevoelen. Anne was een talentvol schrijfster.

Op 1 augustus 1944 schreef Anne voor de laatste maal in haar dagboek. Een abrupt einde, doordat op 4 augustus een inval gedaan werd in het Achterhuis. Anne overleefde het concentratiekamp niet. Haar vader wel, en hij zorgde ervoor dat Anne haar dagboek werd uitgegeven. Zo blijft de herinnering aan Anne Frank voor altijd voortbestaan.

Follow on Bloglovin

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Ook voor boeken ga je naar bol.com

Share

LinkWhitin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...